Nederlands English Dansk
MTB VERBIER WEBSITE INFORMATIE.

MTB Verbier heeft de inhoud van de website met grote zorg samengesteld. De informatie op de website kan echter onjuistheden, onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. MTB Verbier is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. MTB Verbier is niet verantwoordelijk voor websites die toegankelijk zijn via deze website, deze websites worden niet door ons verzorgd en we hebben daarom geen invloed op de inhoud. De eventuele produkten of diensten die op andere websites worden aangeboden staan los van MTB Verbier.

Copyright:
Alle merken, producten en services aangeboden op deze website zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren en mogen dus niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MTB Verbier.

Aanvaardbaar gebruik:
MTB Verbier is uitsluitend gericht op het bieden van mountainbiker vakanties met kwaliteit. Geen enkele informatie mag gebruikt worden voor illegale activiteiten.

Email:
Emailberichten vanuit MTB Verbier zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). MTB Verbier′s emailberichten (eventueel inclusief bijlagen) zijn bedrijfseigendom en kunnen vertrouwelijk zijn of anderszins beschermd voor openbaring. Elk onbevoegd gebruik, kopiëring of verspreiding van het bericht (geheel of gedeeltelijk) is nadrukkelijk niet toegestaan. Indien u email van MTB Verbier ten onrechte heeft ontvangen, verzoeken wij u de afzender hiervan direct per email of anderszins op de hoogte te brengen. En deze email en eventuele bijlage(n) direct te verwijderen uit uw systeem.

Fraude:
Wordt er misbruik gemaakt  van ons systeem, inschrijving, diensten en/of  worden die gebruikt voor het doel van frauduleuze transacties, dan zal MTB Verbier hier direkt aangifte van doen.

Privacy Statement
MTB Verbier ondersteunt de rechten van privacy op het internet. MTB Verbier bedankt je voor het vertrouwen dat je in ons stelt en we beloven zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om te gaan. Informatie verstrekt aan MTB Verbier worden niet aan derden doorgegeven.

Afmelden van Email:

Elke aanvraag over het verwijderen van email adressen uit de database zal worden gehonoreerd.
contact us